4 thoughts on “VTV2 – Phần mềm xếp thời khóa biểu TKB của schoolnet trong các nhà trường”

  1. làm thế nào để cập nhật được công nghệ này chứ trường mình xếp TKB cho giáo viên có 14 tiết mà rải cả tuần.

  2. Xin chào quý công ty!
    Phần mềm xếp TKB của cty thực sự rất hiệu quả nhưng khả năng bảo mật vẫn chưa cao. Hiện tại vẫn có thể bẻ khóa để dùng đầy đủ các chức năng của phiên bản TKB 9.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *