3 thoughts on “[WordPress Multisite – 3] Cách dùng tên miền riêng không cần plugin”

  1. Cho mình hỏi là khi tạo subdomain nó có subdomain mình mới chọn với domain chủ thì mình có cần edit bỏ phần domen chính đi ko tại sao mình làm hoài không được 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *