Xử lý lỗi Circular reference trong excelĐây là video hướng dẫn các bạn xử lý lỗi Circular rerference trong bảng tính của excel.
Lỗi này xảy ra khi trong công thức tham chiếu của các bạn bị trùng lặp thành 1 vòng tròn.
Và mỗi khi mở file excel đó ra bạn sẽ thấy file excel báo lỗi Circular rerference

Created by: Xuan Phuong Channel

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

One thought on “Xử lý lỗi Circular reference trong excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *