24 thoughts on “yugi tập 222 đánh bại 3 vị thần

  1. Tập này khá nhảm :')) thần kháng hiệu ứng mà bị cái lá chắn của 3 con nam châm giết , osiris được tính là rồng trong anime mà đoạn hiệp sĩ diệt rồng chỉ có 2600

  2. Chán GG vãi vô gõ là yurrioh thuyết minh mà nó vô cái trang đó xong rồi nó đen thui luôn ;( gg làm ăn như cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *