7 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 59”

  1. Cứ đến cái bà này đọc là lắm " chú thích", mà nhàm kinh. Chán chả buồn nghe nữa, cảm ơn :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *