26 thoughts on “cách chỉnh phím để chơi DBZ budokai tenkaichi 3 trên dolphin”

  1. bạn đấu chưởng vs máy chứ j.Muốn đấu vs nó khi 2 chưởng chạm vào nhau bạn cứ nhấn thật nhanh các nút di chuyển là đc.

  2. ko cái máy đang chưởng mình bấm nút gồng với nút chưởng thì mình chưởng lại nhưng trong khi đang chưởng với nhau thì mình bấm nút nào đẻ ăn ý vì khi 2 thằng chưởng nhau mình ko bít bấm nút nào nên toàn thua

  3. giữ nút gồng rồi nhấn kết hơp với nút bắn skill là đc mà.
    trong mục hướng dẫn có dạy đầy đủ các skill đó.

  4. thí vụ máy đang chưởng tuyệt chiêu tôi cũng nhấp nút gòng với nút chưởng là mình chưởng với máy nhưng nó bắt mình phải nhấp nút nào đó mới ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *