8 thoughts on “cách đúc gà hiệu quả”

  1. Em 10 năm lọc gà, quên cả lấy vợ chỉ được 06 con xuất sắc ko thua ,kết luận bây giờ bố già rồi con còn nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *