8 thoughts on “cách đúc gà hiệu quả”

  1. Em đồng ý với bác về quan điểm, vì đẳng cấp là mãi mãi, ko phải tự nhiên mà biết sâu về con gà để chia sẻ với a e.

  2. chú ơi cháu có 2 con vưa đánh với nhau song k sao về rốt vào 1 con nghe tiếng gáy tự sợ thì có bị vỡ k chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *