42 thoughts on “Cách hack gamemode 1 trong sever Minecaft”

  1. Em có vài lời khuyên cho anh: 1 là em thích anh chỗ là anh quay video mượt vl . 2 anh nên làm video theo series như bedwas,skywas, sinh tồn ,… 3, em thấy anh nên quay video hướng dẫn khoảng 1,2 tháng 1 lần . 4, anh cần mua 1 cái mic để nói chuyện .5 , anh nên nói chuyện ko chửa thề ,không nói to quá ,… 6 ,lâu lâu anh cũng cần quay video khác chứ minecraft hoài em sợ người ta chán . 7 mong anh nhận được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *