Cách xác định sự tồn tại của vong "Hài Nhi đỏ"“Thần Kỳ Linh Ứng” là phương pháp giúp người hành giả có thể tự kiểm tra để xác định xem có vong hồn hài nhi đỏ của mình đi theo hay không.
Khái niệm “Đi theo” đã nêu ở trên không như cách hiểu thông thường là vong hồn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo phía sau mình. Ở đây là vong bám vào thân xác của mình, mình đi đâu vong theo tới đó, luôn đồng hành với mình, đọc được mọi suy nghĩ của mình mà mình hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của nó. Từ đó vong có thể tác động vào tâm trí, suy nghĩ của chủ thể ít hoặc nhiều và làm thay đổi tư duy và hành động của chủ thể đó….

Xem video bài giảng tâm linh của Phúc Tâm pháp sư để rõ vấn đề.
Trang kênh:
Trang website:

Bản quyền video và tư liệu bài giảng thuộc về Phúc Tâm pháp sư.
Nghiêm cấm mọi hành vi và hình thức sao chép, phát hành lại.

Gõ từ khóa tìm kiếm : phuctamphapsu
để xem và đăng ký kênh video tâm linh của Phúc Tâm pháp sư trên các trình duyệt.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *