3 thoughts on “Cách Xếp Base 4 Ô Vuông Hall 8 Cực Chất”

  1. Cho mik xin link base bạn ơi
    Dạo này mik toàn bận cv lên ko có thời gian xếp bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *