Cờ thế giang hồ Thất Tinh biến thể ván 1Ván cờ do bạn Buon ?!! đề xuất.

Biến Pháo 5 lùi 1 ở nước thứ 7 của bên đen. Biến 1 Tướng 4 lùi 1 ở nước thứ 7 của bên đen .

Các ván cờ thế giang hồ. Những ván cờ thế để có thể bày được ở vỉa hè cần có một số tiêu chuẩn: -Xem qua thấy ngon ăn. Bên đi trước chỉ.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

11 thoughts on “Cờ thế giang hồ Thất Tinh biến thể ván 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *