15 thoughts on “Doremon Thuyết Minh Tiếng Việt Truyện Dài, Nobita Va Vien Bao Tang Bao Boi Bi Mat”

  1. mới đầu hk hiểu như từ từ thì hiểu đc hay vc mọi người cug xem hk😉😉😉😉😉😌😌😌

  2. Neu doraemon bi mat cai chuong thi moi chuyen se ra sao day moi cac ban cung xem neu hay thi nhan nuc thich cho to nhe hay dang ky cho to🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *