Download and setup Alien Shooter 2 full crack (cheat) l Kho GamesDownload and setup Alien Shooter 2 full crack (cheat)
Link download: www.mediafire.com/download/ogqrgh252ii4159/AlienShooter2.rar
– Cách cheat game:
1. cheath :tăng 1000 máu
2. st1:tăng 15000 máu
3. st2:có lá chắn bảo vệ
4. stwnn:qua màn(rất tốt cho những ai làm biếng hay đánh trùm ko nổi)
5. stammo:tăng lượng đạn mà ko chiếm chỗ trong rương
6. stexp hoặc cheatexp:tăng level
7. cheats:tăng 50 skill cho speed
8. cheatw:tăng 100 cho các skill vũ khí
9. stkk hoặc stk9:giết tất cả các quái vật đang ở gần mình
10. stgod:tăng thêm 100 mỗi skill trừ Intelligence và Energy(tác dụng phụ:mất máu,có . thể gây chết người nên tôi khuyên cái này nên dùng chung với cheat máu)
11. stm hoặc cheatm:tăng money
12. stshop:mở shop mà ko cần tới shop

Cách 2
Trong thư mục Saves (Alien Shooter 2RunSaves) có các Profile0,1 gì đấy. Mỗi profile là thông tin của người chơi (tên người chơi là cái _profilename.text ấy)
Trong file 01.CFG (tức là đi cảnh số 1) mở ra bằng notepad và copy đè đoạn code này vào
Intelligence=200
Health=200
Strength=200
S_Armor=200
Speed=200
Accuracy=200
Pistols=200
Shotgun=200
Minuguns=200
Rocket=200
Energy=200
Exp=4759044
Rank=2
Money=500000000000000000
Tùy theo cá nhân, muốn money bao nhiêu thì điều vào.

Xem thêm game khác tại đây:
www.youtube.com/playlist?list=PLMI7uQfD8FyVDH6dm3rCGrrPt8L4TuiFt
Hỗ trợ FB: www.facebook.com/Game-Centre-578985975617077/

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

12 thoughts on “Download and setup Alien Shooter 2 full crack (cheat) l Kho Games”

 1. Download and setup Alien Shooter 2 full crack (cheat) Link download: www.mediafire.com/download/ogqrgh252ii4159/AlienShooter2.rar
  (size – 1.22 GB)
  cheat game:
  1. cheath: increase 1000 blood
  2. st1: increase 15000 blood
  3. st2: protective shield
  4. stwnn: cross the screen (very good for idle or unstable bosses)
  5. stammo: increase the amount of ammo without occupying space in the chest
  6. stexp or cheatexp: Level up
  7. Cheats: Increase 50 spells for speed
  8. Cheatw: Increase 100 for weapons
  9. Stark or stk9: Kill all nearby monsters
  10. Stgod: 100 more for each skill except Intelligence and Energy (side effects: blood loss, can cause death, so I recommend this should be used with cheat blood)
  11. stm or cheatm: increase money
  12. stshop: open shop without shop. Saves ( Alien Shooter 2 Run Saves) has some Profile0.1. Each profile is a player's information (player name is _profilename.text) In 01.CFG file (ie go to scene number 1) open with notepad and copy this code into Intelligence = 200 Health = 200 Strength = 200 S_Armor = 200 Speed = 200 Accuracy = 200 Pistols = 200 Shotgun = 200 Minuguns = 200 Rocket = 200 Energy = 200 Exp = 4759044 Rank = 2 Money = 500000000000000000 Depending on the individual.
  cz, i don't understand those languages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *