22 thoughts on “Hai bạn truyền thống của TQ giúp VN bắt J-20 (347)”

  1. Cái bọn ngu thì mí bình luận như vậy nói một câu nhanh nhất từ cổ tới kim tr q xâm lược vn lần nào cững phải khênh nhau chạy về nhé trận nhục nhất là chui vào ống đồng kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *