30 thoughts on “Hài Tết Xuân Hinh – Phim Hài: Hàm Răng Của Ai”

  1. Đoạn 2 ông bà ngồi cãi nhau với cô con gái bên cạnh cứ y như 1 gia đình thật sự vậy !! Các bác diễn quá đạt luôn, rất tự nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *