11 thoughts on “Hành trình tìm kiếm tình yêu kiếp trước MV – Tiêu Chiến, Châu Vũ Đồng”

  1. Hành trình tìm kiếm kiếp trước hay tuyệt luôn vừa dễ thương vừa cảm động mối tình tay ba cảm động đúng là một trong những bộ phim mình rất thích và trong này có cả ôi hoàng đế bệ hạ của ta đúng k cũng là một bộ phim hay nữ chính xuyên k về quá khứ thật dễ thương , dễ thương như nữ chính của hành trình tìm kiếm kiếp trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *