hướng dẫn các khẩu lệnh cho người mới chơi trong minecraftlist ID vật phẩm :
mong các bạn thích video này^^
code ngựa xương : /summon EntityHorse ~0 ~1 ~0 {Type:4,Tame:1}
code ngựa zombies : /summon EntityHorse ~0 ~1 ~0 {Type:3,Tame:1}
Zombie: /setblock ~ ~1 ~ minecraft:mob_spawner 0 replace {EntityId:Zombie}
Skeleton: /setblock ~ ~1 ~ minecraft:mob_spawner 0 replace {EntityId:Skeleton}
Creeper: /setblock ~ ~1 ~ minecraft:mob_spawner 0 replace {EntityId:Creeper}
Web các khẩu lệnh :
+ Zombies cầm kiếm diamond mình cho sãn copy hết nha:
/setblock ~ ~1 ~ minecraft:mob_spawner 0 replace {EntityId:Zombie,SpawnData:{Pos:[313.5,5­8.5,351.5],Equipment:[{id:276},{},{},{},­{}]},SpawnCount:1,SpawnRange:10,MinSpawn­Delay:1,MaxSpawnDelay:1,MaxNearbyEntitie­s:1,RequiredPlayerRange:30}

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

5 thoughts on “hướng dẫn các khẩu lệnh cho người mới chơi trong minecraft”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *