23 thoughts on “Hướng dẫn giải Rubik's cube trong 4 giây bằng Fake Scramble”

  1. cái đoạn đưa cặp f2l cuối thì a có thể làm công thức của chữ T luôn, nó sẽ giảm bớt 4 move đó a 🙂

  2. Đợt tết em có làm cái này đăng lên Diễn Đàn Rubik Việt Nam bị chửi là fake solve quá trời luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *