15 thoughts on “KHẢ NĂNG GÁNH TEAM CỰC MẠNH CỦA TRISTANA SUÝT THÌ PENTAKILL”

  1. vkl thằng aatrok phát biểu câu. sylas vào combo xong hết vị. đụ mẹ mấy bố feed cho banh lol. ad nó gánh tụt quần xong lúc win thì xàm lol như thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *