One thought on “Lệ Hồng Nhan – Linh Vương Truyền Kỳ”

  1. Lời tuy chưa đạt đến hay tuyệt nhưng bài này đúng là gợi lại những kỷ niệm vẫn luôn muốn tìm lại. T_Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *