23 thoughts on “Mồi câu cá trắm ao đơn giản, hiệu quả, dễ kiếm nhất .”

  1. Kết bạn cùng nhau nhé bạn hiền, mình đã hoàng tất mọi thủ tục với nhà bạn rồi đó nha mình đợi bạn đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *