QUẢNG CÁO SERVER MINECRAFT (VIỆT NAM)QUẢNG CÁO MÁY CHỦ MINECRAFT (VIỆT NAM)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

❖ IP: MINEVS.ZAPTO.ORG

► Thể loại: SKYBLOCK VS

VIDEO QUẢNG CÁO MÁY CHỦ MINECRAFT VIỆT NAM

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

► Phiên bản hổ trợ: 1.11.2 đến phiên bản mới nhất

► Chủ Sever : Owner

► Server có VPS, tha hồi mọi người cày cuốc thoải mái.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

10 thoughts on “QUẢNG CÁO SERVER MINECRAFT (VIỆT NAM)”

 1. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  ❖ IP: MINEVS.ZAPTO.ORG

  ► Thể loại: SKYBLOCK VS

  VIDEO QUẢNG CÁO MÁY CHỦ MINECRAFT VIỆT NAM

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  ► Phiên bản hổ trợ: 1.11.2 đến phiên bản mới nhất

  ► Chủ Sever : Owner

  ► Server có VPS, tha hồi mọi người cày cuốc thoải mái.

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *