25 thoughts on “Ra2 – Top 3 lô cốt mạnh nhất”

  1. Cho hỏi cái thắc mắc cái?
    Cái chỗ ko xây đc, ad làm gì mà sao nó vẫn xây đc chỗ đó vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *