37 thoughts on “Sự hưng thịnh và sụp đổ của 3 Đế Chế Mông Cổ – La Mã – Ottoman”

  1. Đệ tam đế chế, xây dựng lại từ tro tàn trong 10 năm (cỡ 1930-1940) làm rúng động toàn bộ thế giới, gây ra chết chóc hàng triệu sinh linh trong vòng 4-5 năm

  2. Đoàn Kết Là Sức Mạnh. Đế quốc nào cũng vậy vì không đoàn kết hay bị chia rẻ lâu dài trong nội bộ thì suy yếu dần và bị các nước khác có cơ hội đánh cho tan rã. Trong Thế Chiến thứ 2, đế quốc pháp xít Đức thôi đoàn kết với đồng minh Nga và thành 2 kẻ thù chiến đấu cho tới cuối cùng thắng bại. Đế quốc Nhật đang chưa xong xâm chiến hết nước Trung Hoa mà đưa hải quân Nhật đi chiến đấu nước Mỹ là nước chưa từng bị đánh bại trận nào. Thêm nước Mỹ vào đoàn kết với phe Đồng Minh thêm sức mạnh để đánh bại quân Pháp Xít nhanh chóng. Việt Nam có câu chuyện về một bót đũa không bị bẻ gẩy. Nhưng khi từng chiếc đũa rời riêng ra bị bẻ gẩy từng chiếc một.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *