Thiếu Lâm: Võ thuật và thương mạiMôn võ Thiếu Lâm cổ truyền đã có từ hơn 1.500 năm trước. Mỗi ngày, các nhà sư luyện võ tới 10 tiếng đồng hồ, và cần mất nhiều năm luyện tập một người mới có thể đạt mức tinh thông.

Mời các bạn cùng BBC xem phần biểu diễn, và gặp một nhóm sư Thiếu Lâm tới Singapore biểu diễn.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *