38 thoughts on “Tóm tắt nhanh Đế Quốc La Mã trong vòng 10 phút”

  1. ad ơi, mỗi lần đọc tên ai đó thì có thể cho hiện tên người đó trên clip đc ko ạ, để ai muôn tìm hiểu thêm thì dễ tra google hơn.. 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *