28 thoughts on “Trần Thị Thanh Thúy cân team đánh bại U23 Thái Lan”

  1. Các nhà lãnh đạo nhìn mà học tập.Họ đâu cần cao chỉ cần thông minh nhanh nhẹn linh hoạt còn đâu rồi họ đào tạo nên người

  2. Hy vọng các clb Việt nam đào tạo b1và c2 hay hơn nữa nhìn c2 thái linh hoạt nhiều miếng đánh hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *