4 thoughts on “*Truyện:nạn dịch xác sống Ep 1 gacha Việt Nam”

  1. Bẹn nên lèm bằng Kinemaster
    Nên đổi miệng khi nói chuyện của nhân vật
    Nhạc hay
    Ý tưởng ko tồi tặng 1 sud 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *