3 thoughts on “Tuyển Tập Truyện Ngắn của Nguyễn Công Hoan – 5 – Chuyện của cô ấy”

  1. 1965 mà cậu con trai được 15 tuổi & cha còn là tổng lý. Sợ qua đi mất . 1965 mà có vua Tự Đức nữa chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *