8 thoughts on “VLTK Mobile – Hướng dẫn khảm đá hồn 6x 7x hiệu quả vltkm”

  1. Cho mình hỏi là mình level 65 510k kham 10 ch 12 thì nên tích vàng cho 7x hay dùng vào gì bạn? 7x có nên chơi tu bao bon level 2 không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *