8 thoughts on “VLTK Mobile – Hướng dẫn khảm đá hồn 6x 7x hiệu quả vltkm”

  1. Cho mình hỏi ghép 3 viên đá lên đá cấp cao hơn , nhưng 1 trong 3 viên bị khoá , thì khi ghép lên đá cao viên đá cao đó có bị khoá hay ko ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *