Vong Hồn Đầu Thai và tục Bán Khoán Hài NhiVới những đứa trẻ có nhiều biểu hiện khác thường khiến cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng gặp khó khăn vất vả, thì người ta thường áp dụng tục lệ “Bán khoán trẻ”, để việc chăm sóc trẻ được dễ dàng, thuận lợi, còn đứa bé cũng được khỏe mạnh và phát triển bình thường.
Nếu bán khoán trẻ lên Chùa vào cửa Phật thì đứa trẻ được xem như con ông Phật.
Nếu bán khoán cho Bồ Tát thì đứa trẻ được xem là con Bồ Tát.
Nếu bán khoán trẻ vào Đình Thần Tứ Phủ cho Chư vị Tiên Thánh đầu đồng thủ mệnh, thì bán cho vị nào đứa trẻ sẽ được xem là con của vị đó.
Chẳng hạn bán khoán vào Đình thần Tứ Phủ, cửa Cô Bơ thì đứa trẻ đó được xem như con Cô Bơ. Bán khoán cho Quan Hoàng Mười thì được xem là con Quan Hoàng Mười. Bán khoán cho Quan Lớn Tuần Tranh thì được xem là con Quan Lớn Tuần Tranh…..

Xem video bài giảng tâm linh của Phúc Tâm pháp sư để rõ vấn đề.
Trang kênh:
Trang website:

Bản quyền video và tư liệu bài giảng thuộc về Phúc Tâm pháp sư.
Nghiêm cấm mọi hành vi và hình thức sao chép, phát hành lại.

Gõ từ khóa tìm kiếm : phuctamphapsu
để xem và đăng ký kênh video tâm linh của Phúc Tâm pháp sư trên các trình duyệt.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *