Đảo Cô Tô – Trải Nghiệm Sóng Biển | Khám Phá – Trải Nghiệm

Lần đầu tiên tôi được cảm nhận sóng biển mạnh đến thế, cảm nhận được cảm giác nôn nao của say sóng, cảm nhận được sự vất vả của những ngừi đi biển, thấy khâm phục hơn tinh thần của những chiến sỹ Hải Quân […]