Phượt du lịch KonTum MĂNG ĐEN cùng team loa kéo Tâm Việt [Nguyễn Tôn Quốc Tín]

Video lưu lại hành trình phượt du lịch tại tỉnh KonTum 3 ngày của loa kéo Tâm Việt team. Khám phá những nơi tuyệt đẹp của KonTum, MĂNG ĐEN… … source: https://nasibbitar.net Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/